Tělovýchovné lékařství

MUDr. Pavel NeckařPříběh

Od mládí jsem sám provozoval závodní sport. Právě toto bylo důvodem, proč jsem si po absolvování lékařské fakulty vybral ortopedii a traumatologii, jako základní atestační obor medicíny. Postupem času jsem zjistil, že péče o pacienty s poruchou pohybového aparátu nekončí vždy na operačním sále, a proto jsem se začal zabývat oborem tělovýchovného lékařství. Využitím znalostí z obou těchto oborů se snažím doporučit svým pacientům individuální léčebný plán, aby je pohyb nebolel a dělal jim radost.


Zabývám se konkrétně těmito oblastmi:

Poruchami pohybového aparátu:

Jednou z limitací pohybu je porucha pohybového aparátu, ať už důsledkem úrazu nebo chronickým jednostranným přetížením. V ortopedické ambulanci využívám k upřesnění diagnózy a cílené terapii ultrazvukového přístroje, nebo baropodometrické desky. V léčbě nabízíme moderní biologické terapeutické postupy (aplikace obohacené plazmy, aplikace kyseliny hyaluronové, homeopatik). Z přístrojových fyzikálních terapií využívám efektu aplikace fokusované rázové vlny. Ve vhodných případech, po přístrojové analýze, zajišťuji sportovci individuální stélky do sportovní obuvi, ke korekci poruchy statiky či dynamiky nohy.

Artroskopické operační zákroky

V návaznosti na diagnostiku poruch pohybového aparátu provádím miniinvazivní složité i rekonstrukční artroskopické operace velkých kloubů. Pomocí artroskopických operací jsme dnes schopni šetrně a cíleně zasáhnout a ošetřit prakticky celé spektrum poškození velkých kloubů - např. nestability kloubu, chrupavčité léze povrchu, poškození šlach a vazů kolem kloubu.

Prevencí úrazu a poškození zdraví nevhodnou pohybovou aktivitou:

Cílem preventivního vyšetření je stanovit rizika nového zranění či obnovy nedohojeného poranění u sportovce. Tato rizika lze určitými funkčními testy, klinickým vyšetřením a znalostí anamnézy sportovce určit a takovýmto stavům úspěšně předcházet. Každý rekreační i výkonnostní sportovec by měl znát své zdravotní limity a svá rizika, aby nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou neohrožoval své zdraví.

Vzdělání

 • Karlova univerzita v Praze, II. Lékařská fakulta, doktorské studium - obor experimentální chirurgie 2014 - nyní
 • Karlova univerzita v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové 1997 - 2004
 • Ludwig-Maximilians-Universität in München, Praktisches Jahr 2002 - 2003
 • Gymnázium Teplice 1993 - 1997

Postgraduální vzdělání

 • Atestace v oboru tělovýchovného lékařství 2016
 • Atestace v oboru ortopedie a traumatologie 2010
 • Licenční kurz sportovní medicíny 2009 – 2011
 • Kurz manuální medicíny 2009 – 2011

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - primář oddělení od 2016 – nyní
 • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a.s. - odborný lékař ortopedického oddělení od 2004 - nyní
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem od 2011 - nyní
  odborný lektor pro obor tělovýchovného lékařství
 • Vyšší odborná škola fotbalových studií v Kladně od 2020 – nyní
 • Odborná stáž – Úrazová nemocnice Graz - Rakousko 2006

Člen odborné společnosti

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně: Česká společnost pro regenerativní medicínu
 • ESSKA: European Society of Sports Traumatology and Knee Arthroscopy
 • ICRS: International Cartilage Repair Society
 • FAČR: Fotbalová asociace České republiky

MUDr. Zuzana KadrmasováPříběh

Již na gymnáziu mě zajímalo, jak funguje lidské tělo, a proto byl směr mého dalšího studia celkem jasný. Rozhodla jsem se pro studium lékařské fakulty na Masarykově Univerzitě v Brně.

Ke konci studia na univerzitě jsem se vrátila k hraní basketbalu, což určilo mé další směřování v medicíně – diagnostice a terapii poruch spojených s pohybovým aparátem. Po ukončení studia v roce 2012 jsem nastoupila na Rehabilitačním oddělení v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a v průběhu praxe jsem si rozšířila vzdělání o základní znalosti z neurologie, zakončené státní odbornou zkouškou z neurologického kmene.

V době rodičovské dovolené jsem začala trénovat dívčí basketbal, kde jsem byla často svědkem sportovních úrazů nebo opakovaných bolestí z přetížení pohybového aparátu. To mě, jako lékařku a mámu zároveň, trápilo. Ve stejném čase se mi naskytla příležitost provádět sportovní prohlídky dětí na Oddělení sportovní medicíny v téže nemocnici. Na oboru tělovýchovného lékařství - sportovní medicíny, se mi líbí její komplexnost. Nejenže při lékařském vyšetření prověříme zdatnost sportovce pomocí zátěžového testu, zhodnotíme různá rizika, včetně kardiovaskulárních, ale máme také příležitost upozornit rodiče „malých“ sportovců na vadné držení těla, které může být příčinou budoucích problémů ve sportu.


Vzdělání

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno 2003-2012
 • Gymnázium Blansko 1999 – 2003

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Masarykova nemocnice Ústí nad Labem 10/2017 – nyní
 • Neurologické oddělení, MNUL (Základní neurologický kmen) 05/2013 – 05/2015
 • Rehabilitační oddělení, MNUL 10/2012 – nyní

Odborné kurzy

 • Základy tělovýchovného lékařství 05/2018
 • Fyzikální terapie 01/2015
 • Rehabilitace spastické parézy, část A, B 10/2014, 04/2015
 • Základy neurofyziologie 05/2014
 • Manuální a myoskeletalní medicína 01/2014-04/2015