Ceník

Ceník

 • Vstupní ortopedické vyšetření
  500 Kč
 • Kontrolní ortopedické vyšetření
  300 Kč
 • Konzultace RTG, CT, MRI (bez klinického vyšetření klienta)
  200 Kč
 • Ošetření a převaz rány
  200 Kč
 • Aplikace nitrokloubní injekce, punkce kloubu (+ cena preparátu)
  200 Kč
 • Injekce do měkkých tkání (+ cena preparátu)
  200 Kč
 • Ultrazvukové vyšetření jednoho kloubu
  200 Kč
 • Vyšetření tělovýchovným lékařem včetně zátěžového testu s určením zdatnosti (bicyklová ergometrie)
  800 Kč
 • Vyšetření tělovýchovným lékařem bez zátěžového testu (klidové EKG)
  600 Kč
 • Ošetření krevní plazmou
  3500 Kč
 • Aplikace termoplastického fixačního obinadla
  500 Kč
 • Viskosuplementační injekce kysel. hyaluronovou – Monovisc
  2500 Kč
 • Viskosuplementační injekce kysel. hyaluronovou – Orthovisc
  1500 Kč
 • Viskosuplementační injekce kysel. hyaluronovou – TendoVis
  1800 Kč
 • Aplikace injekce Traumeel
  200 Kč

Administrativní úkony

 • Kopie zdravotní dokumentace na žádost pacienta
  100 Kč
 • Vyplnění formuláře pro pojišťovnu
  400 Kč
 • Vydání posudku o zdravotní způsobilosti ke sportu
  150 Kč