Osobní koučinkMgr. Petra Cmíralová Dolejšová

Příběh

V období studií, se mi začali lidé ve velkém svěřovat s tím, co je tíží. Ve snaze lépe jim porozumět a poradit, jsem začala inklinovat k psychologii. Zlomovým okamžikem, bylo mé setkání a později i úzká spolupráce s psychologem a lektorem, Mgr. Pavlem Donátem. Naše působení mělo široký záběr – od bilanční a pracovní diagnostiky ve firmách, přes kariérové poradenství až po lektorství a práci s klienty v náročné životní situaci. V roce 2013 jsem se stala garantem a poradcem v projektu pro osoby v krizi, ať už finanční či vztahové a osoby dlouhodobě nezaměstnané. Tehdy jsem začala využívat psychologickou metodu, koučování, díky které se mi podařilo pomoci na 600 osobám z našeho regionu. V následujících letech jsem tyto principy začala využívat při práci se všemi věkovými kategoriemi, od nejmenších dětí až po seniory a následně pod vedením terapeuta a senior kouče, Mgr. Petra Růžičky, absolvovala roční výcvik koučování na VŠ Aplikované psychologie.Specializuji se na podporu klienta v náročném životním období.

Pro tuto formu podpory si přichází také sportovci a sportující mládež. V souvislosti s výkony sportovců, často slýcháme větu: „je to v hlavě.“ A přesto stále převažuje trénink těla nad tréninkem hlavy. Oblasti, na kterých pracujeme lze nazvat jako: motivace sportovce, jeho aktivace, práce s emocemi (podávání srovnatelných výkonů při tréninku i v zápase), využití mentálního tréninku při zranění fyzického těla, sebepoznání atd.

Spolupráci nabízím jak jednotlivcům, tak i sportovním klubům. Na základě jednoduchého dotazníkového šetření, lze ve spolupráci s trenéry zjistit, co aktuálně nejvíce ovlivňuje tým, s čím se hráči potýkají, s čím potřebují pomoci. Skupinově pak lze nabídnout techniky mentálního tréninku a individuálně řešit např. ztrátu motivace sportovce, výkyvy ve výkonech atd.

Nesportující veřejnost spojuje téma vztahů. Konzultujeme vztahy mezilidské, rodinné, partnerské a k sobě samým. S velkým potěšením pracuji na změně s dospělými, ale i dětmi a jejich rodiči.

Vysokou míru úspěšnosti zaznamenávám i v případě odbourávání psychosomatických obtíží, jako jsou migrény, nevolnosti, ale např. i noční pomočování u dětí.

Proč zajít za mnou?

Sdílená starost, je poloviční starost. A takto si „odkládat“ má blahodárné účinky nejen na psychiku, ale i celkový zdravotní stav.

Mé služby již využily stovky klientů v tisícovkách hodin skupinového poradenství a 900 hodinách indivinduálního koučování.

Na svůj termín nečekáte měsíce. Snažím se maximálně vyhovět vašim potřebám. Mezi jednotlivými setkáními nabízím možnost telefonické či písemné konzultace.

Koučováním může projít každý:

Získáváte "do rukou" účinný nástroj pro svůj osobní rozvoj. Koučovací princip spočívá v tom, že klíčem k řešení životních otázek a překonávání překážek, jste vy. Jste také jediný expert na svůj vlastní život.
Proto neudílím rady, ale kladu otázky, s jejichž odpovědí přichází aha efekt a nový pohled na situaci.

Mou prací je také upozorňovat na podstatné momenty v rozhovoru, být vám partnerem a průvodcem na cestě k vašemu cíli. Atmosféru důvěry zajišťuje kontrakt, který podepisuji s každým klientem. Samozřejmostí je mlčenlivost kouče a cíle nastavené tak, abyste si mohli jednoduše ověřit, že se vaše situace skutečně zlepšuje.

Koučování je vhodné pro jakoukoliv oblast života či práce. Pro trvalý efekt a nastartování nového způsobu myšlení a jednání doporučuji alespoň 5 setkání. Kolikrát se ale setkáme a po jak dlouhé době si určujete vy.

Během koučování vám nabídnu různé techniky pro zlepšení kvality duševního zdraví, které si odnesete jako bonus.

Sportovní koučink zahrnuje dechová a vizualizační cvičení.

U dětských klientů, kteří tvoří zhruba třetinu mé klientely, poskytuji na základě dohody s dítětem, zákonným zástupcům zpětnou vazbu ze setkání.

Vzdělání

 • VŠ Aplikované psychologie – výcvik koučování včetně supervize pod vedením senior kouče a psychoterapeuta, Mgr. Petra Růžičky
 • VŠ UJEP – absolventka pedagogické fakulty
 • 2020 - Stáž u MUDr. Jana Hnízdila - komplexní psychosomatická medicína
 • 2020 - Rodinné systémy a práce s nimi
 • 2019 - Výcvik regresní terapie - I. stupeň
 • 2019 - Výcvik regresní terapie - II. stupeň
 • 2019 - Supervizní koučink pod vedením Mgr. Petra Růžičky
 • 2015 - Výcvik v psychologii a grafologii

Praxe

 • Odborný garant modulu Soft skills se zaměřením na osobní rozvoj včetně individuálního a skupinového poradenství s prvky koučování pro oddělení projektů EU v gesci MPSV
 • Metodička projektu Přírodovědné a technické vzdělávání v Ústeckém kraji, poradce v oblasti vzdělávání, KÚ Ústeckého kraje
 • Trenérka lektorů v rámci projektu Stáže ve firmách a Stáže pro mladé,
 • Koordinátorka vzdělávacích projektů včetně kariérového poradenství pro vzdělávací zařízení ve spolupráci s lektorem a psychologem, Mgr. Pavlem Donátem
 • Autorka edukačně-poradenského projektu Schola vitae - www.scholavitae.cz, členka realizačního týmu pro pracovní a bilanční diagnostiku ve firmách za spolupráce s psychologem a lektorem, Mgr. Pavlem Donátem