MUDr. Pavel Neckař, Ph.D.Příběh

Od mládí jsem sám provozoval závodní sport. Právě toto bylo důvodem, proč jsem si po absolvování lékařské fakulty vybral ortopedii a traumatologii, jako základní atestační obor medicíny. Postupem času jsem zjistil, že péče o pacienty s poruchou pohybového aparátu nekončí vždy na operačním sále, a proto jsem se začal zabývat oborem tělovýchovného lékařství. Využitím znalostí z obou těchto oborů se snažím doporučit svým pacientům individuální léčebný plán, aby je pohyb nebolel a dělal jim radost.


Zabývám se konkrétně těmito oblastmi:

Poruchami pohybového aparátu:

Jednou z limitací pohybu je porucha pohybového aparátu, ať už důsledkem úrazu nebo chronickým jednostranným přetížením. V ortopedické ambulanci využívám k upřesnění diagnózy a cílené terapii ultrazvukového přístroje, nebo baropodometrické desky. V léčbě nabízíme moderní biologické terapeutické postupy (aplikace obohacené plazmy, aplikace kyseliny hyaluronové, homeopatik). Z přístrojových fyzikálních terapií využívám efektu aplikace fokusované rázové vlny. Ve vhodných případech, po přístrojové analýze, zajišťuji sportovci individuální stélky do sportovní obuvi, ke korekci poruchy statiky či dynamiky nohy.

Artroskopické operační zákroky

V návaznosti na diagnostiku poruch pohybového aparátu provádím miniinvazivní složité i rekonstrukční artroskopické operace velkých kloubů. Pomocí artroskopických operací jsme dnes schopni šetrně a cíleně zasáhnout a ošetřit prakticky celé spektrum poškození velkých kloubů - např. nestability kloubu, chrupavčité léze povrchu, poškození šlach a vazů kolem kloubu.

Prevencí úrazu a poškození zdraví nevhodnou pohybovou aktivitou:

Cílem preventivního vyšetření je stanovit rizika nového zranění či obnovy nedohojeného poranění u sportovce. Tato rizika lze určitými funkčními testy, klinickým vyšetřením a znalostí anamnézy sportovce určit a takovýmto stavům úspěšně předcházet. Každý rekreační i výkonnostní sportovec by měl znát své zdravotní limity a svá rizika, aby nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou neohrožoval své zdraví.

Vzdělání

 • Karlova univerzita v Praze, II. Lékařská fakulta, doktorské studium - obor experimentální chirurgie 2014 - nyní
 • Karlova univerzita v Praze, lékařská fakulta v Hradci Králové 1997 - 2004
 • Ludwig-Maximilians-Universität in München, Praktisches Jahr 2002 - 2003
 • Gymnázium Teplice 1993 - 1997

Postgraduální vzdělání

 • Atestace v oboru tělovýchovného lékařství 2016
 • Atestace v oboru ortopedie a traumatologie 2010
 • Licenční kurz sportovní medicíny 2009 – 2011
 • Kurz manuální medicíny 2009 – 2011

Odborná praxe

 • Oddělení sportovní medicíny, Krajská zdravotní a.s. - primář oddělení od 2016 – nyní
 • Ortopedické oddělení, Krajská zdravotní a.s. - odborný lékař ortopedického oddělení od 2004 - nyní
 • Univerzita J.E.Purkyně Ústí nad Labem od 2011 - nyní
  odborný lektor pro obor tělovýchovného lékařství
 • Vyšší odborná škola fotbalových studií v Kladně od 2020 – nyní
 • Odborná stáž – Úrazová nemocnice Graz - Rakousko 2006

Člen odborné společnosti

 • Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
 • Česká společnost tělovýchovného lékařství
 • Česká lékařská společnost J.E. Purkyně: Česká společnost pro regenerativní medicínu
 • ESSKA: European Society of Sports Traumatology and Knee Arthroscopy
 • ICRS: International Cartilage Repair Society
 • FAČR: Fotbalová asociace České republiky